STEUN ONZE ACTIVITEITEN MET MENSEN IN ARMOEDE

 

Onze kosten voor trajecten en vormingen voor steden/gemeenten en middenveldorganisaties worden vergoed door de opdrachtgevers en aanvragers.

 

Voor onze activiteiten en trajecten met mensen in armoede zelf kunnen we nooit het volledige kostenplaatje doorrekenen aan de aanvragende organisatie.

Wil je deze activiteiten helpen bekostigen, zodat we ze kunnen blijven organiseren? Fantastisch idee! Want de nood aan ondersteuning is groot.

 

Stort een solidariteitsbijdrage op de rekening van CEDES vzw

BE53 0013 5091 4653 (vermeld: ‘solidariteit’)

Je kan je gift ook koppelen aan een specifiek traject.

Neem hiervoor contact op met ons.

 

Denk je aan een meer diepgaande sponsorrelatie? Dat kan.

Neem contact op met ons, en we bespreken de mogelijkheden.