ONS AANBOD VOOR GEMEENTEN/STEDEN OF MIDDENVELDORGANISATIES

CEDES gelooft nooit in één snelle instant wonderformule om armoede te voorkomen/bestrijden. Drempelverlaging van je aanbod voor kansarme burgers, de ontwikkeling van nieuwe vormen van armoedebestrijding of een nieuwe aanpak op maat, een breed gedragen armoedebeleid met welgekozen focus, sociale innovatie,… dat zijn doelstellingen die een heel PROCES vergen. CEDES begeleidt dit soort trajecten.

 

CEDES werkt trajecten op maat uit, korter of langdurig, met studiewerk, advies, methodiek- of organisatieontwikkeling, vorming, coaching of lerend netwerk. Er wordt gewerkt op niveau van vrijwilligers, beroepskrachten en/of management. Meestal gaat dit gepaard met een fase bij je eigen moeilijk bereikbare (kansarme) doelgroepen ter plaatse (bv. focusgroep of gerichte diepte-interviews) waarbij we hun ervaringskennis aanboren en analyseren. Naargelang de aanwezige draagkracht bij de opdrachtgever (en het beschikbare budget uiteraard) zal de eigen rol van CEDES in het hele traject groter of kleiner zijn. Alles OP JOUW MAAT.

 

Twijfel je over de stap naar een heel traject met ons of over de samenwerking tout court? Wij starten een samenwerking soms met een eenmalige vorming of vormingsreeks, waarin jullie kunnen proeven van onze inzichten en methodes. Dan voel je vanzelf wel of intensere samenwerking een goed idee is…

 

Interesse? Contacteer ons per mail: info@cedes-ed.org. We nemen contact op. We gaan vooraf uiteraard VRIJBLIJVEND met jou je vraag verkennen, verfijnen en zo in dialoog eventueel tot het juiste aanbod komen.

 

ONS AANBOD VOOR ARMOEDE-ORGANISATIES

 

CEDES heeft veel ervaring opgebouwd in allerlei grote en kleine trajecten in armoede-organisaties of -projecten allerhande (Welzijnsschakels, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtopbouwwerk, lotgenotengroepen, …). Deze trajecten kunnen allerlei doelstellingen hebben. Enkele voorbeelden:

  • je wil (al doende) leren hoe je vanuit de levenservaring van mensen in armoede die je bereikt, het woord kan nemen t.a.v. gemeente, sociaal huis, of een andere organisatie/dienst,
  • je wil nieuwe mensen in armoede bereiken die je nu nog niet bereikt,
  • je wil beter leren omgaan met de diversiteit in jullie doelgroep,
  • je wil met je bestuur weggeraken uit de caritatieve sfeer en evolueren naar meer samenwerken mét mensen in armoede op basis van gelijkwaardigheid,
  • je wil een bepaald thema aanpakken met je werking, ev. tot een soort van themawerking en/of -dossier komen, maar weet niet hoe eraan te beginnen,
  • je laat ook mensen in armoede als vrijwilliger toe in je werking (gelukkig) maar dat loopt toch niet van een leien dakje, en je weet niet hoe daar mee om te gaan…,
  • er loopt achter de schermen van je werking een en ander mank maar je weet echt niet hoe je dat kan bijgestuurd krijgen zonder vrijwilligers of bezoekers te verliezen…

Op het einde van onze trajecten in lokale armoede-organisaties wordt tijdens evaluaties dikwijls ingebracht dat het traject een sterke katalysator was, een keerpunt, een moment van intens groeien voor de organisatie op vele niveaus.

 

CEDES kan als professioneel team tijdelijk en OP MAAT (van jullie werking en van het beschikbare budget voor dit proces) komen versterken in een traject op maat. We werken zowel met mensen in armoede in of rond je werking als met je vrijwilligers, beroepskracht(en) en/of bestuursleden. Indien jullie voor dit traject subsidies willen aanvragen, kunnen we daar eventueel ook advies over geven.

 

Interesse? Contacteer ons per mail: info@cedes-ed.org. We nemen contact op. We gaan vooraf uiteraard VRIJBLIJVEND met jou je vraag verkennen, verfijnen en zo in dialoog eventueel tot het juiste aanbod komen.