Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
‘EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN!’ i
IK BEN werkzaam in voor- en buitenschoolse kinderopvang: Onthaalouders, medewerkers, verantwoordelijken van kinderdagverblijven of buitenschoolse kinderopvang,... jullie verrichten héél belangrijk werk in onze maatschappij. Of de kindertijd van je opvangkindjes een goede kindertijd wordt waarin ze alle kansen krijgen, hangt ook af van de kwaliteit van jouw omgang met die kindjes en met hun ouders! CEDES voorziet VORMING voor de kinderopvang: in het project EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN gaan jullie op zoek naar je eigen bijdrage tot de 4 belangrijkste bouwstenen voor een goede kindertijd van àl je opvangkinderen. Wat doen jullie al heel goed? Waar liggen er nog uitdagingen? Wat leren jullie van elkaar en wat kunnen we van Kinderopvang Goedbezig leren? Hoe kunnen jullie in de toekomst bouwen aan een goede kindertijd voor àlle opvangkinderen? CEDES daagt jullie uit je engagement in een eigen BOUWPLAN VOOR EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN te gieten. CEDES kan surplus ook een vorming geven over hoe je krachtgericht communiceert met (kansarme) ouders en hoe je daarbij dezelfde 4 bouwstenen kan hanteren om over de noden en aanpak van het kind in kwestie te spreken. INTERESSE? Contacteer je gemeentebestuur, OCMW en/of Huis van het Kind om contact met ons op te nemen. In projecten van CEDES proberen we de krachten lokaal te bundelen om kinderarmoede aan te pakken!