Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
Train de trainers en vorming CEDES richt jaarlijks heel wat vorming in (train de trainers) voor honderden beroepskrachten en soms ook vrijwilligers die zelf op eigen kracht met een van de pakketten of leermiddelen van CEDES willen werken. Deze trainingen hebben een duurtijd van een halve of hele dag tot maximaal 2 volle dagen. Nadien neem je het educatief pakket gewoon mee naar huis. Deelnemers aan deze trainingen vertellen nadien dat ze naast het leren hanteren van de concrete methodes, de krachtgerichte benadering én de enthousiaste vonk hebben gewaardeerd. Ze voelen zich vaak nog meer gemotiveerd om zelf ook empowerend aan de slag te gaan met mensen in armoede.  Krachtgericht (leren) werken, dat steekt mensen aan, het lijkt een beetje op een microbe.