Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
Home |  Procesbegeleiding in groepen |  Methodiekenbank |  Training en vorming  |   Coaching en advies  |  Sensibilisatie
Procesbegeleiding Armoede bestrijden is een opdracht van ons allemaal. Ook mensen die zélf vechten tegen armoede(risico) horen daarbij. CEDES begeleidt krachtgerichte leertrajecten (proces van minimaal 3 inhoudelijke sessies) in lokale groepen zoals Welzijnsschakels, Verenigingen WAHWN, buurtwerkingen, groepswerkingen van CAW of OCMW, … De leertrajecten zijn bijna altijd thematisch uitgewerkt (bv. gezondheid, werk, kinderen opvoeden, ouder worden,…) maar telkens is er wel dezelfde weerkerende grondtoon: we willen in groep sterker worden om meer controle te krijgen over onze levenskwaliteit. Voor deze leertrajecten zijn zo goed als geen startvoorwaarden. Ieder traject wordt op maat van de groep uitgebouwd. Ook mensen die niet (goed) kunnen lezen en schrijven of die het Nederlands nog niet zo goed beheersen, kunnen meedoen.  - Voorbereiding: we ontmoeten vooraf de verantwoordelijken van de aanvragende groep minimaal één keer om doelen, aanpak en follow-up te bespreken. Ook het kostenplaatje wordt in onderling overleg opgemaakt en desnoods zoeken we desgewenst zelfs samen naar middelen. Indien er nog geen lokale groep bestaat kan het zijn dat dit leertraject de start is van een nieuwe werking… In dat geval zal de werving van deelnemers in armoede nog een extra zorg zijn die we samen bekijken en plannen. - Eerste fase:  minstens 3 intense vaak thematische sessies zelfreflectie en analyse a.h.v. de didactische middelen van CEDES. - Tweede fase (als kan en gewenst is): goed begeleide dialoog met actoren (bv. OCMW, mutualiteit, gemeentebestuur, vakbond, bibliotheek, g.c., sociaal-cult. vereniging,...) om samen met hen tot meer structurele verbetering van levenskwaliteit te komen. CEDES begeleidt ook processen met een sociaalartistieke inslag (creatief schrijven) die vooral uitmonden in meer zelfvertrouwen bij deelnemers, meer samenhorigheid in de groep en gemeenschapsopbouw in de ruimere omgeving. CEDES zet ieder jaar minstens 9 leertrajecten op in lokale groepen van mensen die vechten tegen armoede(risico). We hebben in meer dan 80 gemeentes en steden van Vlaanderen/Brussel reeds één of zelfs meerdere groepsprocessen begeleid. Het leverde zo goed als altijd voor de deelnemers, de betrokken actoren én voor onszelf warme en prachtige leerervaringen op. En ja, daar zijn we fier op!