Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
‘EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN!’ i
Ik zet mij in voor kinderen Jeugdleiders, sportmonitoren, animatoren, ... jij zet je in voor kinderen? Dan verricht jij belangrijker werk in onze maatschappij dan je misschien denkt! Of de kindertijd van kinderen in jouw (werk)omgeving een goede kindertijd wordt waarin ze alle kansen krijgen, hangt o.a. af van de kwaliteit van jouw aanbod en van jouw omgang met die kinderen zelf en met hun ouders! En bij kansarme kinderen en ouders is dit niet altijd gemakkelijk..., dat begrijpen wij maar al te goed! CEDES voorziet VORMING voor wie met kinderen werkt: in het project EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN gaan jullie op zoek naar je eigen bijdrage tot de 4 belangrijkste bouwstenen voor een goede kindertijd van àl de kinderen in jouw (werk)omgeving. Wat doen jullie al heel goed? Waar liggen er nog uitdagingen? Wat leren jullie van elkaar en wat kunnen we van Vrije Tijdsaanbod Goedbezig leren? Hoe kunnen jullie in de toekomst bouwen aan een goede kindertijd voor àlle kinderen? CEDES daagt jullie uit je engagement in een eigen BOUWPLAN VOOR EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN te gieten. CEDES kan surplus ook een vorming geven over hoe je krachtgericht communiceert met (kansarme) ouders en hoe je daarbij dezelfde 4 bouwstenen kan hanteren om over de noden en aanpak van het kind in kwestie te spreken. INTERESSE? Contacteer je gemeentebestuur, OCMW en/of Huis van het Kind om contact met ons op te nemen. In projecten van CEDES proberen we de krachten lokaal te bundelen om kinderarmoede aan te pakken!