Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
‘EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN!’ i
IK BEN leerkracht/zorgcoördinator/ directie/CLB van een basisschool: Leerkrachten, zorgcoördinator, directie, CLB,... jullie verrichten héél belangrijk werk in onze maatschappij. Of de kindertijd van kinderen een goede kindertijd wordt waarin ze alle kansen krijgen, hangt zeker ook af van hoe het op school loopt! CEDES voorziet VORMING voor schoolteams: in het project EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN gaan jullie op zoek naar je eigen bijdrage tot de 4 belangrijkste bouwstenen voor een goede kindertijd van àlle kinderen. Wat doen jullie al heel goed? Waar liggen er nog uitdagingen? Wat leren jullie van elkaar en wat kunnen we van Basisschool Goedbezig leren? Hoe kunnen jullie in de toekomst bouwen aan een goede kindertijd voor àlle kinderen? CEDES daagt jullie uit je engagement in een eigen BOUWPLAN VOOR EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN te gieten. CEDES kan surplus ook een vorming geven over hoe je krachtgericht communiceert met (kansarme) ouders en hoe je daarbij dezelfde 4 bouwstenen kan hanteren om over de noden en aanpak van het kind in kwestie te spreken. INTERESSE? Contacteer je gemeentebestuur, OCMW en/of Huis van het Kind om contact met ons op te nemen. In projecten van CEDES proberen we de krachten lokaal te bundelen om kinderarmoede aan te pakken!