Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
Goed-gevoel-stoel (geestelijke gezondheid i.s.m. VIGeZ) - Concept en methodiekontwikkeling Enkele jaren geleden klopt VIGeZ aan onze deur met de vraag om de methodiek 'fit in je hoofd' (geestelijke gezondheid) te hertalen naar mensen in armoede. We werkten toen de 'goed- gevoel-stoel' uit. Het is een methodiek die stoelt (!) op 3 krachtgerichte uitgekiende praatsessies waarbij deelnemers in groepen van 8 à 10 personen: hun eigen draaglast ontdekken, benoemen en analyseren (sessie 1), contact krijgen met hun eigen draagkracht en die ook leren analyseren (sessie 2), leren hoe je ook actief kan werken aan meer goed gevoel in je leven (sessie 3). De goed-gevoel-stoel is een visualisering van goed gevoel als een bewerkelijke realiteit; iedereen kan in zijn/haar binnenste deze goed-gevoel-stoel een plaats geven; je goed gevoel krijgt er een denkbeeldige stoel met 4 stevige poten die je verkrijgt door: hulp en steun te zoeken (de blauwe poot), jezelf te beschermen (de rode poot), jezelf goed te doen (de groene poot), jezelf graag te zien (de gele poot). Opgeleide begeleiders kunnen overal in Vlaanderen deze sessies verzorgen. De bedoeling is uiteraard dat na de sessies een follow-up (goed-gevoel-activiteiten) wordt aangeboden in het kader van bestaande buurtwerkingen of armoedewerkingen. CEDES werkte tot slot ondertussen ook een 'landingstraject' uit: een set bijkomende praatplaten met educatieve handleiding om na de 4 sessies de 'landing' in het dagelijkse leven nog te begeleiden in enkele follow-up-gesprekken... Je vindt alle verdere info op: www.goedgevoelstoel.be - Train de trainers en vorming CEDES richtte samen met VIGeZ al trainingen in voor meer dan 300 actoren uit de sector geestelijke gezondheid en/of armoedebestrijding. Een training duurt twee dagdelen en wordt in samenwerking met VIGeZ en de LOGO's nog steeds enkele keren per jaar georganiseerd. Wie de training volgt krijgt na afloop het hele educatieve pakket mee. Er werd ondertussen ook al een intervisie voor ervaren begeleiders van de goed-gevoel-stoel georganiseerd en een uitdiepingsdag voor de beginnende begeleiders die zich nog wat onzeker voelen wat het krachtgericht begeleiden betreft.