Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
Bib-voor-iedereen (drempelverlaging bibliotheken) - Concept en methodiekontwikkeling Reeds heel wat jaren geleden ontwikkelde CEDES doorheen enkele pilootprojecten een integraal plan van aanpak ('bib-voor-iedereen') om de drempel van een bibliotheek te verlagen zodat mensen in armoede of in kwetsbare leefomstandigheden ook met succes de weg naar de bib kunnen vinden. We detecteerden 7 aangrijpingspunten om met het bibteam te analyseren waar de kloof met gezinnen in armoede concreet gaapt in hun bibliotheekwerking. Samen kunnen we dan op basis van veel good practice bekijken welke ingrepen kunnen gebeuren om de kloof te dichten. Vervolgens heeft CEDES ook een methodiek uitgewerkt om mensen in armoede of laaggeschoolde mensen op een ervaringsgerichte manier in de bibliotheek rond te leiden. Het is een alternatief voor de klassieke rondleiding; het is meer een speelse activiteit die heel erg aanslaat en ongeveer 1,5 uur in beslag neemt. Uit ervaring weten we dat het vooral inwerkt op de motivatie van deelnemers en dat ze echt 'zin' krijgen in het verder ontdekken van de bibliotheek. Elke bibliotheekmedewerker kan het begeleiden.
- Train de trainers en vorming CEDES werkte enkele jaren geleden i.s.m. Vrieselhof en Inovant een vorming uit (train de trainers) waarin bibliotheekmedewerkers op 2 halve dagen inzicht krijgen in de problematiek én vooral ook in het plan van aanpak van de drempelverlaging, zodat ze nadien aan de slag kunnen gaan in hun eigen team. Deze training is de voorbije jaren vaak doorgegaan en telkens zijn de evaluaties bijzonder positief. Naast deze basisvorming van 2 dagdelen heeft CEDES dus ook een ervaringsgerichte verkenning van de bibliotheek voor mensen in armoede uitgewerkt, die je via bezoek aan de methodiekenbank (op afspraak!) kan leren kennen en ev. meenemen.