VORMING EN TRAINING

VORMING

CEDES wil met een brede waaier van vormingsprogramma’s (vaak vorming op maat) over armoede(bestrijding) deelnemers ondersteunen om te sleutelen aan eigen kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om het het eigen engagement (professioneel of vrijwillig) in armoedebestrijding te voeden en te versterken. Vorming duurt bij ons normaal gezien één of twee halve dagen tot max. 2 volle dagen. 

CEDES hanteert een doorzichtig tarief; vraag onze tarieven op per mail. Onze tarieven zijn vastgesteld in overleg met partners uit de sector. Voor partners met meerdere vormingsvragen of grotere organisaties met permanente vormingsvragen doorheen het jaar, werken we met een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst. 

Interesse? Mail ons en we nemen contact op. We gaan vooraf uiteraard met jou je vormingsvraag verkennen, verfijnen en zo in dialoog tot het juiste aanbod komen. Zeer vaak OP MAAT. Indien we vaststellen dat jouw vraag beter past bij het aanbod van een collega-organisatie, dan verwijzen we je gewoon door.

Voorbeelden:

 • Vorming EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR ALLE KINDEREN IN ONZE KINDEROPVANG! Vorming van 1 tot 2 dagdelen, of 1 volle dag (bv. teamdag): voor kindbegeleiders en hun coördinator(en)
 • Vorming AAN DE SLAG MET DE SOCIALE FUNCTIE VAN DE KINDEROPVANG: voor coördinatoren voorzieningen kinderopvang (DVO, KDV, IBO)
 • Vorming KRACHTGERICHT PARTNERSCHAP SCHOOL-GEZIN
 • Vorming EEN BIB VOOR IEDEREEN! – 2 dagdelen vorming voor het hele BIBteam, samen met ev. de beleidsverantwoordelijke(n) cultuur
 • Vorming TOEGANKELIJKHEID VAN METHODIEK EN AANPAK ONDER DE LOEP: 2 dagdelen vorming voor stafmedewerkers van socio-culturele organisaties
 • Vorming OMGAAN MET MENSEN IN ARMOEDE IN JE LESGROEP: 2 dagdelen vorming voor lesgevers basiseducatie 
 • Enz. enz.                                   

TRAINING

CEDES heeft heel wat methodieken, methodes, leermiddelen en tools ontwikkeld doorheen de 20 jaar geschiedenis die we al mochten schrijven. Verschillende tools en pakketten worden door honderden mensen gebruikt in hun dagelijks werk/engagement.  Je kan vele tools komen bekijken in ons documentatiecentrum (op afspraak). Aan iedereen die ermee aan de slag wil gaan, vragen we een training (halve of hele dag) bij te wonen die je versterkt in het begrijpen en hanteren van onze benadering. We organiseren trainingen naargelang er vragen binnenkomen. Dus stel je vraag!

CEDES hanteert een doorzichtig tarief; vraag onze tarieven op per mail. Onze tarieven zijn vastgesteld in overleg met partners uit de sector. Voor partners met meerdere trainingsvragen of grotere organisaties met permanente trainingsvragen doorheen het jaar, werken we met een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst. 

Interesse? Contacteer ons per mail. We nemen contact op. We gaan vooraf uiteraard met jou je trainingsvraag verkennen, verfijnen en zo in dialoog tot het juiste aanbod komen.

Voorbeelden:

 • De GOED-GEVOEL-STOEL: 1 volle dag training; de organisatie van deze training verloopt i.s.m. Vl. Instituut Gezond Leven en de LOGO’s.
 • EEN GOEDE KINDERTIJD VOOR MIJN KINDEREN!
  • Module individuele ondersteuning: halve tot hele dag
  • Module krachtgericht groepswerk kwetsbare ouders: hele dag
 • AAN DE SLAG MET PRAATPLATEN CEDES: training op maat (thema te bepalen met deelnemers)
 • Enz. enz.