STEUN ONS

 CEDES wil blijven zoeken naar innovatieve antwoorden op nieuw opduikende uitdagingen in een snel evoluerende maatschappij. We zijn een onafhankelijke organisatie en willen dat blijven!

STEUN ONS! 

Koken kost geld. Onze organisatie werkt sober maar er is natuurlijk werkingsbudget nodig. Elke gift aan onze vzw is een duwtje in de rug van maatschappelijke innovatie. (wij kunnen geen fiscale attesten afleveren)

  • Je kan gewoon een individuele schenking doen. 

We zijn erg dankbaar om dat gebaar. Het is meer dan centen alleen. Graag vermelden: gift.

  • Je kan een solidariteitsactie organiseren t.v.v. onze werking. 

Uiteraard kan dit met een specifieke bestemming. Neem ev. contact op met ons om dit te bespreken.

  • WARMSTE WEEK: CEDES is erkend als ‘goed doel’ van de warmste week.

Je kan dus ook acties doen in het kader van de warmste week ten voordele van CEDES! Neem ev. contact op met ons om dit te bespreken.