PROCESBEGELEIDING

De wereld verandert snel. Onze bevolking ook. Iedereen die een dienst/voorziening uitbouwt, beseft het: het wordt complexer om je doelen te blijven bereiken met iedereen die je voor ogen hebt.

Nieuwe inwoners of nieuwe doelgroepen, nieuwe noden, talen, culturen, gevoeligheden, enz.

Bovendien worden velen geacht mee te werken aan de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (de zogenaamde SDG’s) van de Verenigde Naties. Maar we zien vaak dat altijd diezelfde moeilijk te bereiken doelgroepen door de mazen van het net (lees: je aanpak, je activiteit, je aanbod) glippen.

PROPORTIONEEL UNIVERSALISME gaat uit van een maatschappij waarbij alle diensten universeel worden aangeboden en toegankelijk zijn voor iedereen die er nood aan heeft; dit impliceert automatisch extra inspanning t.a.v. kansengroepen. Academici werkten dit begrip uit; de Vlaamse overheid en haar lokale besturen namen het over.

CEDES operationaliseert dit naar een keurmerk ‘VOOR IEDEREEN’ waar we doorheen innovatietrajecten naar streven: bv. bib VOOR IEDEREEN, kwaliteitsvolle gemeentediensten VOOR IEDEREEN, kinderdagverblijf VOOR IEDEREEN, een goede school VOOR IEDEREEN, Huis van het Kind VOOR IEDEREEN, enz.

CEDES gelooft zelf sterk in de kruising van deze 3 soorten kennis om tot goede inzichten te komen:

  • ‘ervaringskennis’ is de kennis die voortvloeit uit levenservaringen; voor onze processen is de ervaringskennis van alle mogelijke lokale mensen (in alle soorten diversiteit) die maatschappelijk kwetsbaar zijn, 
  • ‘praktijkkennis’ is de kennis die voortvloeit uit de praktijkervaringen van alledag in de maatschappelijke voorzieningen met wie we samenwerken,
  • ‘wetenschappelijke kennis’  is de kennis die verkregen wordt door academisch onderzoek over armoede en uitsluiting, en deel ook over (super)diversiteit.

Er bestaat nooit één snelle instant wonderformule. Het zijn INNOVATIETRAJECTEN met een krachtgerichte warme aanpak waarbij mensen een vonk voelen overslaan en eventuele weerstanden gaandeweg kunnen loslaten. Een veranderingsproces waarbij je je hoofd (inzichten), handen (vaardigheden) en hart (houding) gaat investeren, en waar je open staat voor het onderzoeken van ervaringskennis van je eigen (nieuwe) doelgroepen die je nu moeilijker bereikt. Doorheen gezamenlijke analyses en dialoog ontdekken we veel verschillende (vaak onbewuste) drempels bij die doelgroepen, maar anderzijds evenzeer (vaak onbewuste) valkuilen in jezelf. Als we dat respectvol kunnen bespreekbaar maken, is het begin van oplossingsstrategie al gemaakt! Het is tot slot een blijvend traject, een permanent open staan voor bijsturing en aanpassing.

CEDES heeft enkele uitgewerkte inspirerende workshops voor sommige voorzieningen, maar werkt toch vooral trajecten op maat uit, korter of langdurig, met vorming, coaching of lerend netwerk. Er wordt gewerkt op niveau van vrijwilligers, beroepskrachten en/of management. Soms gaat dit gepaard met een voorafgaande fase bij je eigen moeilijk bereikbare doelgroepen ter plaatse waarin hun ervaringskennis aangeboord en geanalyseerd wordt.

Voorbeelden:

  • Huis van het Kind VOOR IEDEREEN (Tienen, Kortenberg, Vilvoorde, enz.)
  • Gezinsbond- VOOR-IEDEREEN (3-jarig traject met de hele Gezinsbond)
  • Kwaliteitsvolle gemeentediensten VOOR IEDEREEN (Maasmechelen, Mortsel, Wuustwezel, …)
  • Een goede kinderopvang VOOR IEDEREEN  (i.s.m. FERM Kinderopvang, met dienst kinderopvang stad Gent)
  • Een school VOOR IEDEREEN (in ontwikkeling in Crombeenschool Gent)
  • Enz.