PROCESBEGELEIDING

ARMOEDETOETS

 

PROCESBEGELEIDING

CEDES gelooft nooit in één snelle instant wonderformule.  Sociale innovatie, drempelverlaging voor kansarme inwoners, … dat zijn doelstellingen die een heel PROCES vergen. CEDES begeleidt dit soort processen. 

Onze trajecten zijn INNOVATIETRAJECTEN met een krachtgerichte warme aanpak waarbij mensen een vonk voelen overslaan en eventuele weerstanden gaandeweg kunnen loslaten.

Een veranderingsproces waarbij je je hoofd (inzichten), handen (vaardigheden) en hart (houding) gaat investeren, en waar je open staat voor het onderzoeken van ervaringskennis van je eigen (nieuwe) doelgroepen die je nu moeilijker bereikt.

Doorheen gezamenlijke analyses en dialoog ontdekken we veel verschillende (vaak onbewuste) drempels bij die doelgroepen, maar anderzijds evenzeer (vaak onbewuste) valkuilen in jezelf. Als we dat respectvol kunnen bespreekbaar maken, is het begin van oplossingsstrategie al gemaakt! Het is tot slot een blijvend traject, een permanent open staan voor bijsturing en aanpassing.

CEDES werkt trajecten op maat uit, korter of langdurig, met studiewerk, advies, vorming, coaching of lerend netwerk. Er wordt gewerkt op niveau van vrijwilligers, beroepskrachten en/of management. Soms gaat dit gepaard met een fase bij je eigen moeilijk bereikbare doelgroepen ter plaatse waarin hun ervaringskennis aangeboord en geanalyseerd wordt.

Interesse? Contacteer ons per mail. We nemen contact op. We gaan vooraf uiteraard met jou je vraag verkennen, verfijnen en zo in dialoog tot het juiste aanbod komen.

Voorbeelden:

 • Huis van het Kind VOOR IEDEREEN (Tienen, Kortenberg, Vilvoorde, enz.)
 • Gezinsbond-VOOR-IEDEREEN (3-jarig traject met de hele Gezinsbond)
 • Kwaliteitsvolle gemeentediensten VOOR IEDEREEN (Maasmechelen, Mortsel, Wuustwezel, …)
 • Een goede kinderopvang VOOR IEDEREEN (i.s.m. FERM Kinderopvang, met dienst kinderopvang stad Gent)
 • Een goede school VOOR IEDEREEN (in ontwikkeling in Crombeenschool Gent)
 • Bib VOOR IEDEREEN (H.O.B. –nu: Muntpunt-, Permeke, bib Westerlo, …)
 • Enz.

LOKALE ARMOEDETOETS

Vlaanderen heeft zichzelf opgelegd permanent armoedetoetsen te organiseren om het beleid door te lichten op bedoelde of onbedoelde effecten op armoede en op het leven van mensen in armoede. Nationaal zijn hiervoor geëigende kanalen waar collega-organisaties verdienstelijk werk leveren; maar ook op het lokale niveau (in een gemeente of organisatie/vereniging) is een lokale armoedetoets aanbevolen.

Een lokale armoedetoets, wat is dat? Een toetsing van het effect van iets op armoede en het leven van mensen in armoede. Kan zowel over het geheel van een beleid gaan, als over een onderdeel ervan, of over de (dagelijkse) werking van de diensten die het beleid uitvoeren; vaak loopt dit zelfs wat door elkaar en kan het zelfs over alles tegelijk gaan, omdat het één uiteraard met het ander te maken heeft!

Als CEDES een lokale armoedetoets begeleidt, onderscheiden we 4 niveaus:

 • Armoede-impact-evaluatie
 • Suggesties ter verbetering (liefst op niveau van systeeminnovaties)
 • Aftoetsen in hoeverre deze gesuggereerde (systeem)innovaties automatisch kunnen ingebouwd en/of verankerd worden in beleid en/of werking
 • Onderliggend leerproces: verduurzaming armoedetoets tot blijvende permanente ‘armoede-reflex’ (ook als CEDES vertrokken is)

CEDES onderscheidt 3 bronnen van informatie voor de armoedetoets:

 • Inzicht en ervaring van medewerkers en hun (beleids)verantwoordelijken
 • Inzicht en ervaring van ‘diverse’ lokale mensen in armoede(risico)
 • Inzicht vanuit wetenschappelijk onderzoek en ervaring van CEDES

CEDES bouwt een werkmethode op maat uit waarbij we het beste halen uit de mogelijkheden die we samen hebben gezien beschikbaar budget en tijd. 

CEDES begeleidt de armoedetoets met oog voor zowel wat goed gaat, als wat niet goed gaat. CEDES staat voor een constructief-kritische houding vanuit verbondenheid met zowel mensen in armoede(risico) als medewerkers en verantwoordelijken van een lokaal openbaar bestuur of een organisatie.

Interesse? Contacteer ons per mail. We nemen contact op. We gaan vooraf uiteraard met jou je vraag verkennen, verfijnen en zo in dialoog tot het juiste aanbod komen.