poeziecafe en sociaalartistieke projecten

POEZIECAFE

Een ontmoeting die er toe doet… Een uitwisseling van gedachten en gevoelens die je rààkt… Een plek waar je je verhaal via poëzie kwijt kan, en er samen over kan reflecteren, ook als het over pijn gaat, hoop of wanhoop, of over heimwee naar het land dat je achterliet misschien.

Wie verlangt er niet naar? En woon dan in een hoofdstad met minstens 166 nationaliteiten…

Brussel is volgens het World Migration Report 2015  de meest kosmopolitische stad van Europa,  en na Dubai zelfs de tweede van de hele wereld! Gemeenschapsopbouw in een superdiverse stad. CEDES bouwt ook expertise op in de grootste stad van België. Kunnen we met het delen van poëzie de taal- en cultuurkloven overbruggen? En hoe pakken we dat dan aan?

Het CEDEShuis zet ongeveer 4x/jaar op woensdagavond de deuren open voor al wie mee wil doen met ons: ‘Poetrycafe/Poëziecafé/Café de poésie’

Poëzie verbindt  mensen met hun binnenste,  hun geschiedenis, hun lief en leed, hun geliefden, hun thuisland,…

Poëzie heelt. Poëzie verheft. Poëzie communiceert. Poëzie verbindt mensen met elkaar ter plaatsein het CEDEShuis.

IEDEREEN WELKOM !

 

SOCIAAL-ARTISTIEK SCHRIJFATELIER

CEDES heeft in het verleden vaak sociaalartistieke schrijfateliers verzorgd in heel Vlaanderen. Momenteel beperkt deze werking zich tot een wekelijks schrijfatelier (op vrijwillige basis verzorgd door 2 vrijwilligers, waaronder onze voorzitter) voor asielzoekers in het Klein Kasteeltje. Het blijft een originele en sterke werkvorm om mensen in kwetsbare situaties de kans te geven tot veilige verbinding met zichzelf en met anderen, tot zelfreflectie en eigen expressie te komen. Deze schrijfateliers blijven een oase van hoop in een leefomgeving vol onzekerheid en bang afwachten.