ORGANISATIEONTWIKKELING - COACHING - ADVIES

ORGANISATIEONTWIKKELING

Het welzijnsveld & armoedebestrijding in Vlaanderen verandert voortdurend. Er komen steeds nieuwe uitdagingen op lokale actoren af. Huis van het Kind, voedselhulp, buurtontwikkeling, … zijn een goed voorbeeld. Iedereen begint enthousiast maar dan… Men stoot op taaie problemen als de organisatieontwikkeling niet goed is bedacht en geïmplementeerd. 

Er zijn nieuwe werkstructuren nodig die een plaats moeten krijgen in het netwerk dat al bestond, en anderzijds moet je een nieuwe werkcultuur ontwikkelen, afspraken maken, medewerkers vormen, enz.

CEDES heeft tijdens procesbegeleidingen al heel wat organisatieontwikkeling begeleid.

COACHING & ADVIES

In het welzijnsveld & de armoedebestrijding zijn heel wat straffe (project)medewerkers of essentiële vrijwilligers aan de slag. Er komen dagelijks nieuwe uitdagingen op hen af. Denk maar aan de CORONA-crisis als voorbeeld; plots moesten welzijnsdiensten en welzijnsorganisaties hun aanpak totààl herwerken, zonder voorbereiding. We zien helden aan het werk, maar helden vallen ook wel eens ten prooi aan burnout of gezondheidsproblemen als het te veel wordt, of als ze het gevoel hebben dat ze er te veel alleen voor staan. Een goede coaching kan dit (hopelijk) voorkomen.

CEDES coacht sleutelfiguren in het welzijnsveld met het oog op groei en versterking in hun job/engagement en zin krijgen/houden in de werkuitdagingen. Wij gaan heel positief te werk en werken volledig op maat. Elke coaching is een traject. Elke coaching is anders.

Meestal is coaching een onderdeel van een ruimere samenwerking van CEDES met een gemeente/stad, sociaal huis, Huis van het Kind, of met een (armoede-)organisatie.