METHODIEKONTWIKKELING EN COCREATIE

METHODIEKONTWIKKELING

CEDES creëert al 20 jaar nieuwe methodes:

 • voor het vormen en versterken van mensen in armoede zelf,
 • voor het toegankelijk maken van je voorziening/dienst/activiteit voor mensen in armoede.

Vorming en versterking van mensen in armoede

De methodes die CEDES daarvoor al jaren ontwikkelt noemen we de CEDES-PRAATPLATEN; a.h.v. de praatplaten wordt op een krachtgerichte warme manier individueel of in groep (mondeling) ervaringskennis aangeboord. Met het oog op empowerment, wordt de ervaringskennis gekruist met toegankelijk gemaakte wetenschappelijke kennis en praktijkkennis.

We hebben sets praatplaten over gezondheid, arbeid, de kindertijd van mijn kinderen, inkomen, mijn leven en leefomgeving, vrije tijd, de sociale grondrechten, enz.  Alle praatplaten zijn nog steeds actueel en bruikbaar en te raadplegen in ons DOCUMENTATIECENTRUM in het CEDEShuis. 

Maak steeds een AFSPRAAK, we zijn immers vaak op verplaatsing bezig! 

Bijna alle praatplaten kunnen ook digitaal worden doorgestuurd. Maar dan is wel de voorwaarde dat je al eens een vorming/training gevolgd hebt bij ons. De knowhow om met een praatplaat krachtgericht aan de slag te gaan,  individueel of in groep, is niet evident en willen we graag kunnen toelichten.

Wie zelf krachtgericht aan de slag wil gaan met onze praatplaten, kan een training aanvragen. Mits voldoende interesse kan die op maat worden georganiseerd in het CEDEShuis of op locatie.

Voorbeelden

 • De probleem-scan (i.s.m. Welzijnsschakels) – link naar pagina probleemscan (zie verder)
 • De goed-gevoel-stoel (i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven) – link naar pagina goed-gevoel-stoel (zie verder)
 • Enz. enz.

Toegankelijk maken van je voorziening/dienst/activiteit

Steeds meer organisaties en diensten ondervinden moeilijkheden om hun functie kwaliteitsvol waar te maken voor élke inwoner/potentiële cliënt die zich aandient of zou kunnen aandienen. Denk aan onderwijs, kinderopvang, openbare diensten, voorzieningen die hulp & steun bieden, verenigingen, enz.

CEDES gelooft dat het streven naar meer toegankelijkheid voor elke burger/elke doelgroep, niet vanzelf komt. Hoe pak je dit concreet voor jouw voorziening aan? CEDES wordt ingeschakeld voor lokale PROCESBEGELEIDINGEN die moeten leiden tot drempelverlaging voor mensen in armoede(risico) of mensen die andere drempels ervaren t.a.v. de voorziening. 

Voorbeelden

 • VELT: educatieve praatplaten voor het uitbouwen van een SAMENTUIN VOOR IEDEREEN
 • GEZINSBOND: 
  • Concept GEZINSBOND-VOOR-IEDEREEN
  • ‘Visieoefening’ voor lokale afdelingen
  • Communicatietool voor de kinderoppas
 • Soc. Mutualiteiten: R.U.G.-brochure voor chronische rugklachten bij kwetsbare personen
 • Enz.

COCREATIE

Tijdens de procesbegeleidingen worden soms tools of methodes ontwikkeld specifiek voor de voorziening om de innoverende aanpak concreet waar te maken.  Als het kan proberen we deze ontwikkeling te laten verlopen volgens een gefaseerd co-creatieproces waarin alle betrokkenen een plaats krijgen. Je ontwikkelt de methode in zekere zin met ons mee. We zullen met veel zorg ook mensen in armoede betrekken als dat kan.