lerend netwerk - interim project management

LEREND NETWERK

CEDES kan op vraag van lokale opdrachtgevers een groep collega’s of een groep sleutelfiguren met gelijkaardig engagement begeleiden in een lerend netwerk. Het thema van het lerend netwerk is gelinkt aan een sociale functie, engagement in armoedebestrijding en de veranderingen in de samenleving. We stellen vast dat er meer en meer lerende netwerken worden aangevraagd. 

CEDES gelooft zelf heel sterk in het potentieel van deze vorm van ‘leren’!

Principes van het lerend netwerk bij CEDES:

  • iedereen is gelijkwaardig en respecteert de andere leden in hun eigenheid
  • alle deelnemers doorlopen leertraject op 4xH-niveau: hoofd – hart – handen – hulpmiddelen  
  • alle deelnemers zijn mee verantwoordelijk voor een positief en inspirerend leerklimaat
  • de procesbegeleider (CEDES) bewaakt de inhoud (en past het programma ev. aan ngl. de  leerbehoeften van de groep), de kwaliteit van ieders leerproces en emotionele veiligheid

Een lerend netwerk zal minimaal 3 tot maximaal 8 sessies omvatten. 

Voorbeelden: lerend netwerk sociale dienst OCMW, lerend netwerk brugfiguren onderwijs, lerend netwerk onthaalouders, lerend netwerk coördinatoren,…

INTERIM PROJECTMANAGEMENT

In zéér uitzonderlijke gevallen kan CEDES tijdelijk een interim projectmanagement verzorgen voor opdrachtgevers die we reeds kennen. Denk aan een projectmedewerker die een tijdje ziek is en een welzijnswerking die daardoor in het water dreigt te vallen. Als we die werking al kennen is het haalbaar er tijdelijk een aantal taken waar te nemen om de werking te helpen overleven.