HET CEDES-SCHOOLONTBIJT

EEN GOEDE KINDERTIJD START ELKE DAG BIJ HET ONTBIJT!

Wie met honger in de klas zit, kan zich niet voldoende concentreren…

Een schoolkind dat nooit ontbijt loopt op 1 schooljaar tijd een schoolse vertraging op van 2 maanden! Toch stellen we in àlle scholen vast dat steeds meer kinderen

om zeer uiteenlopende redenen, thuis niet meer kunnen ontbijten.

In de steden/gemeenten met hoge tot bovengemiddelde kinderarmoedecijfers

gaan we –zo gauw al de neuzen in dezelfde richting staan en we de middelen hebben- 

tot een totaal nieuwe aanpak over: 

een innovatief project om elk kind dagelijks met een volle maag aan de schooldag te laten beginnen!

HET CEDES-SCHOOLONTBIJT

  • GRATIS
  • als er thuis geen kans is om te ontbijten
  • dàgelijks, heel het schooljaar lang
  • gezond (lactosevrij dieet mogelijk)
  • met respect voor eetgewoontes thuis
  • voor élk kind van kleuter- of lagere school
  • met laagste drempel = zonder inschrijving, gewoon komen!

HET CEDES- SCHOOLONTBIJT

  • gaat door in de REFTER van de school
  • élke schooldag, een half uur voor de les begint
  • wordt verzorgd door vrijwilligers

 

Het schoolontbijt is momenteel nog een pilootproject i.s.m. stad Tienen en Huis van het Kind Tienen. Door het goede resultaat kiezen we ervoor om een uitrol naar andere scholen in de stad, maar tegelijk ook op bredere schaal naar andere scholen in heel Vlaanderen te ontwikkelen. Andere en grote nationale spelers worden hierbij betrokken.