GROEPSWERK MET KWETSBARE MENSEN

CEDES heeft vele jaren lang zich louter toegelegd op het begeleiden van lokale groepsprocessen met mensen in armoede. Het gaat dan om methodisch goed doordachte, intense en empowerende groepssessies in een ‘vaste’ lokale groep. CEDES kiest daarvoor graag een concreet thema; denk aan: gezondheid, kinderen opvoeden, persoonlijke veerkracht, eigen levenskwaliteit, sociale activering, dialoog met de gemeente of het sociaal huis, enz. We werken het groepswerk uit als een ‘enabling niche’, een uitgekiende intense leeromgeving waarin elke deelnemer op eigen ritme kan groeien.

In heel wat gevallen zal er na afloop van een aantal sessies een gefaseerd dialoogproces met lokale beleidsmakers worden opgezet, om niet alleen tot persoonlijke maar ook tot maatschappelijke verandering te komen. De opdracht voor het begeleiden van dit soort empowerend groepswerk komt vaak van: Welzijnschakels, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtopbouwwerk, enz.

Achteraf wordt tijdens evaluaties dikwijls ingebracht dat de groepssessies een sterke katalysator waren, een keerpunt, een moment van intens groeien.