DE GOED-GEVOEL-STOEL

In 2009 contacteerde VIGeZ (nu: Vlaams Instituut Gezond Leven) CEDES met de vraag om samen te werken rond het bevorderen van geestelijke gezondheid bij mensen die vechten tegen armoede of uitsluiting.

Hun project ‘fit in je hoofd, goed in je vel’ was immers succesvol bij de middenklassemaar kon geen brug slaan naar kwetsbare groepen in de maatschappij.

Uiteindelijk ontwikkelden we in 2011 ‘DE-GOED-GEVOEL-STOEL’: een innovatieve methode met 3 krachtgerichte praatsessies (met veel tips voor follow-up) in een groep lotgenoten om te leren hoe je meer controle kan verwerven over je eigen goed gevoel.

Het groeide uit tot een erg succesvolle methode die reeds ontelbare mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, versterkt heeft om zelf hun levenskwaliteit bewuster en efficiënter in handen te nemen.

Van 2011 tot op vandaag leiden Gezond Leven (vroeger VIGeZ) en CEDES samen beroepskrachten (groepswerkers, psychologen, sociaal assistenten, …) op om de praatsessies te begeleiden en het vuur van persoonlijke veerkracht te voeden. 

 

ZIE OOK : www.goedgevoelstoel.be