DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

CEDES verzamelde doorheen de jaren heel wat inzichten, know how en good practice die we graag delen met de rest van Vlaanderen/Brussel. We bieden een ruime waaier aan vormingsactiviteiten aan voor al wie wil versterken in de preventie/bestrijding van armoede en het leren omgaan met (super-)diversiteit. In dit aanbod trachten we alles te delen wat we samen met anderen op het werkveld hebben opgebouwd/uitgedacht.

Uiteraard werkt CEDES OP MAAT van elke opdrachtgever een passend aanbod uit.

  • Procesbegeleiding
  • Consultancy
  • Presentatie
  • Gastlezing  
  • Vorming
  • Training
  • Coaching
  • Workshop 
  • Expertisedag 
  • Lerend netwerk

In ons DOCUMENTATIECENTRUM kan je alle tools en methodieken die breed toepasbaar zijn, komen ontdekken. We zoeken dan met jou uit wat voor jou interessant kan zijn. We werken wel enkel op afspraak.