concepten en methodieken

METHODIEKEN EN TOOLS VOOR KRACHTGERICHT SAMENWERKEN MET MENSEN IN ARMOEDE(RISICO) 

Er wordt gelukkig steeds meer belang gehecht aan ervaringskennis van mensen die vechten tegen armoede of uitsluiting. Willen we echt iets doen aan armoede en uitsluiting, dan moeten we uiteraard ons oor te luisteren leggen bij de mensen die ermee afrekenen in hun dagelijks leven: wat maken zij mee? Wat is hun beleving? Wat voelen en denken zij erover? Dit noemen we ‘ervaringskennis’.

Ervaringskennis aanboren bij en analyseren met mensen in armoede of maatschappelijke uitsluiting is jarenlang de belangrijkste activiteit geweest van CEDES. CEDES werkte hiervoor in het verleden vaak samen met organisaties van mensen in armoede: Welzijnsschakels en lokale verenigingen waar armen het woord nemen. De laatste jaren legt CEDES zich meer toe op het zoeken naar methodes om op lokaal niveau de ervaringskennis aan te boren in de grote (en erg ‘diverse’) massa ‘ongeorganiseerde’ mensen die vechten tegen armoede(risico) en uitsluiting.

De methodes die CEDES daarvoor al jaren ontwikkelt noemen we de CEDES-PRAATPLATEN; a.h.v. de praatplaten wordt op een krachtgerichte warme manier individueel of in groep (mondeling) ervaringskennis aangeboord. Met het oog op empowerment, wordt de ervaringskennis gekruist met toegankelijk gemaakte wetenschappelijke kennis en praktijkkennis.

We hebben sets praatplaten over gezondheid, arbeid, de kindertijd van mijn kinderen, inkomen, mijn leven en leefomgeving, vrije tijd, de sociale grondrechten, enz. Alle praatplaten zijn nog steeds actueel en bruikbaar en te raadplegen in ons DOCUMENTATIECENTRUM in het CEDEShuis. Maak steeds een AFSPRAAK, we zijn immers vaak op verplaatsing bezig! Bijna alle praatplaten kunnen ook digitaal worden doorgestuurd. Maar dan is wel de voorwaarde dat je al eens een vorming/training gevolgd hebt bij ons. De knowhow om met een praatplaat krachtgericht aan de slag te gaan, individueel of in groep, is niet evident en willen we graag kunnen toelichten.

Wie zelf krachtgericht aan de slag wil gaan met onze praatplaten, kan een training aanvragen. Mits voldoende interesse kan die op maat worden georganiseerd in het CEDEShuis of op locatie.

Voorbeelden

 • De probleem-scan (i.s.m. Welzijnsschakels) 
 • De goed-gevoel-stoel (i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven)            

 

METHODIEKEN EN TOOLS VOOR DIENSTEN, VOORZIENINGEN DIE HUN DREMPEL WILLEN VERLAGEN VOOR MENSEN IN ARMOEDE 

Steeds meer organisaties en diensten ondervinden moeilijkheden om hun functie kwaliteitsvol waar te maken voor élke inwoner/potentiële cliënt die zich aandient of zou kunnen aandienen. Denk aan onderwijs, kinderopvang, openbare diensten, voorzieningen die hulp & steun bieden, verenigingen, enz. De laatste jaren werken velen ook mee aan de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (de zogenaamde SDG’s) van de Verenigde Naties. Maar om die écht te bereiken met àl je doelgroepen, zijn er innovatieve ideeën en projecten nodig!

CEDES gelooft dat het streven naar meer toegankelijkheid voor elke burger/elke doelgroep, niet vanzelf komt. Hoe pak je dit concreet voor jouw voorziening aan? CEDES wordt ingeschakeld voor lokale PROCESBEGELEIDINGEN die moeten leiden tot drempelverlaging voor mensen in armoede(risico) of mensen die andere drempels ervaren t.a.v. de voorziening. 

Tijdens deze procesbegeleidingen worden soms tools of methodes ontwikkeld specifiek voor de voorziening om de innoverende aanpak concreet waar te maken.  Soms kan deze ontwikkeling verlopen volgens een gefaseerd co-creatieproces waarin alle betrokkenen een plaats krijgen.

Voorbeelden

 • VELT: educatieve praatplaten voor het uitbouwen van een SAMENTUIN VOOR IEDEREEN
 • GEZINSBOND: 
  • Concept GEZINSBOND-VOOR-IEDEREEN
  • ‘Visieoefening’ voor lokale afdelingen
  • Communicatietool voor de kinderoppas
 • Soc. Mutualiteiten: R.U.G.-brochure voor chronische rugklachten bij kwetsbare personen
 • Enz.